بسیج دانشجویی دانشگاه شهرکرد ؛

برگزاری کارگاه برنامه نویسی ربات با آردوعینو

اولین جلسه کارگاه برنامه نویسی ربات با آردوعینو روز دوشنبه 24 مهر ساعت17،سالن سمعی وبصری دانشکده فنی برگزار میگردد.

معاونت علمی ناحیه بسیج دانشجویی استان چهارمحال و بختیاری ؛

برگزاری کارگاه آموزشی آمار و روش تحقیق در دانشگاه آزاد واحد شهرکرد

معاونت علمی و پژوهشی ناحیه بسیج دانشجویی استان چهارمحال و بختیاری با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی آمار و روش تح...

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ؛

تجمع ضد استکباري دانشجويان ؛ استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد

دانشگاهيان دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد روز گذشته قبل از اقامه نماز ظهر و عصر در پاسخ به سخنان ضد ايراني ترامپ رئيس جمهور آمريکا روبروي مسجدالنبي (ص)...

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ؛

تجمع اعتراض آمیز دانشجویان و اساتید نسبت به سخنان ضد ایرانی ترامپ

روز گذشته بعداز نماز ظهر و عصر ؛ تجمع اعتراض آمیز دانشجویان و اساتید نسبت به سخنان ضد ایرانی ترامپ در مقابل مسجد پیامبر اعظم دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد.

آخرین اخبار