کد خبر: 59098 تاریخ انتشار : 1396/7/19-11:53:44

پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی

معاونت طرح و برنامه ناحیه بسیج دانشجویی استان چهارمحال و بختیاری ؛
تشکیل جلسه توجیهی ساختار جدید سازمانی بسیج دانشجویی
با حضور مسئول محترم ناحیه بسیج دانشجویی استان و مسئولین و جانشینان خواهر دفاتر؛حوزه ها و پایگاههای بسیج دانشجویی استان جلسه توجیهی ساختار جدید سازمانی بسیج دانشجویی تشکیل شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج دانشجویی استان چهارمحال و بختیاری ؛ با حضور مسئول محترم ناحیه بسیج دانشجویی استان و مسئولین و جانشینان خواهر دفاتر؛حوزه ها و پایگاههای بسیج دانشجویی استان جلسه توجیهی ساختار جدید سازمانی بسیج دانشجویی تشکیل شد.

در این جلسه جناب آقای ترکی مسئول معاونت طرح و برنامه ناحیه با توضیح چارت ساختار جدید ارائه شده ، نظرات و مشکلات این موضوع را بررسی و تشریح نمودند.

در ادامه دکتر ذوالفقاری نظرات خود را ارئه کردند و یادآور شدند این ساختار جدید باعث حرکت بهتر و روان تر بسیج دانشجویی خواهد شد.

در پایان جلسه مسئولین بسیج نیز نظرات خود را مطرح نمودند.

 
©2018 Basij Student Organization. All Rights Reserved