مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهرکرد انتقاد کرد ؛

سکوت معاون فرهنگی دانشگاه شهرکرد در برابر هنجارشکنان

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهرکرد گفت: در دانشگاه معاون سیاسی نمی‌خواهیم، معاون فرهنگی می‌خواهیم، در این دانشگاه با کمال تاسف هشت سال جنگ تحمیلی و شهدا...

یادداشت دانشجویی ؛

نقش مدیران ضعیف در تکمیل پازل دشمن!

امروز که بازار تغییر و تحولات در استان ما داغ است انتظارمان از مسئولان، دقت و تمرکز بیشتر روی این تغییرات است تا با نگاهی فراجناحی و کلان بتوانند مدیران...

مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهرکرد ؛

دانشجوی امروز از سیاسی‌کاری و سیاسی بازی رنج می‌برد

مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهرکرد گفت: دانشجوی امروز از سیاسی‌کاری، سیاسی بازی و وعده و وعید رنج می‌برد، دانشجویان تشخیص می‌دهن...

برگزاری آیین گرامی داشت روز دانشجو با حضور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان در دانشگاه شهرکرد

در آیین گرامی داشت روز دانشجو در دانشگاه شهرکرد، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، دوران دانشجویی را فرصتی برای تمرین فعال...

آخرین اخبار